Často kladené otázky

Skladová karta

Skladová karta ponúka informácie o položke. Názov, jednotky, počet ks, dodávateľa, ceny.

- Cena sklad je Vaša nákupná cena.

- Cena predaj je cena s Vašou maržou, ktorá sa Vám automaticky doplní k dielu pri vytváraní zákazky.

- Cena servis je cena, ktorú si môžete nastaviť pre priamy predaj zo skladu, bez vytvorenej zákazky.

 

História skladu slúži na prehľady pohybu konkrátnych skladových položiek. Dátum naskladnenia/vyskladnenia, počet naskladnených/vyskladnených položiek, meno zodpovednáho zamestnnanca a záznam o tom, kam bola položka vyskladnená.